خادم دین رسول الله امیر حبیب الله کلکانی

سخنان علمای دین در مورد مجاد بزرگ و شجاع

امیر حبیب الله خان کلکانی معروف به خادم دین رسول الله

و خیانت های نادر غدار

Khwaja Kamran's photo.
 

https://www.facebook.com/baktash.sekandar/videos/298280543881380/

https://www.facebook.com/wahid.kardan/videos/1048766581910822/

https://www.facebook.com/hassibullah.kalakani/videos/608884392605441/

https://www.facebook.com/jawedan/videos/10154599821171004/

 

Khwaja Kamran's photo.

 

 

Image may contain: sky, outdoor and nature

مزار خادم دین رسول الله در تپه امیر حبیب الله خان واقع در کابل

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn