استاد در محمد لوگری

برنامه مصاحبه با هنرمند درسفر به ولایت لوگر

به سلسله این برنامه ها که از یک ماه به این سو براه انداخته شده، فهیم صدیقی تهیه کننده برنامه مصاحبه با هنرمند هر ماه به سه تا چهار ولایت سفر خواهد کرد تا با هنرمندانی که با مشوره رادیوهای محلی انتخاب می شوند  مصاحبه کند.

سفرچهارم  فهیم صدیقی به ولایت لوگر بود؛ در این ولایت موسیقی محلی که با دهل، هارمونیه، رباب ودیگر آلات موسیقی نواخته میشود و این آلات در بین مردم شهرت زیاد دارد. در افغانستان موسیقی لوگر از جمله سبک های است که بیشتر طرفدار دارد و بعضی از هنرمندان این ولایت میگویند که موسیقی اصیل افغانستان موسیقی لوگر است. زمانیکه ما به این ولایت رفتیم خواستیم با یکی از هنرمندان مطرح محلی گفتگو کنیم همکاران رادیو "ملی پیغام" و تعدادی از جوانان از معروف لوگری به عنوان یکی از هنرمندان محلی این ولایت نام گرفتند.

زمانیکه با معروف لوگری صحبت نمودیم او گفت به دلیل نا امنی از لوگر به کابل آمده ام ما دوباره با کابل آمدیم و معروف لوگری را باخود به لوگر بردیم. معروف لوگری که 48 سال دارد بسیار شوخ است و میگوید مردم لوگر دل زنده هستند وخودم  بیشتر اوقات زنده گی ام را با خنده  سپری میکنم . آقای معروف لوگری  بسیار خوش  آمدید به برنامه مصاحبه باهنرمند! تشکر از این که یادی از موسیقی لوگر کردید و از اینکه  در قسمت موسیقی محلی توجه کردید کار و زحمت تمام کارمندان رادیوسلام وطندار قابل قدردانی است و مه از همه شان تشکر میکنیم .

گفته میشود که موسیقی لوگر از جمله موسیقی اصیل و دیرینه افغانستان است نظر شما در این مورد چیست و شما چی تعریفی از موسیقی لوگری دارید ؟

موسیقی لوگر موسیقی اصیل افغانستان است که موسیقی فلکلوریک لوگر به سطح تمام افغانستان مطرح است که با سرنده، رباب ، تنبور وهارمونیه نواخته میشود .

آقای معروف لوگری چی مدت زمانی می شودکه مصروف فعالیت های هنری و موسیقی هستی ؟

30 سال میشود که من می خوانم و می نوازم من 18 سال داشتم که در دنیای موسقی آمدم البته خودم با یک خانواده هنری تعلق دارم و موسیقی پیشه خانواده گی ماست خداوند پدرم را ببخشد که اکنون در جمع ما نیست و دنیا را وداع گفته است یکی از رباب نوازان مطرح لوگر بود که با حاجی درمحمد لوگری که مشهور به دری لوگری است کار میکرد که اکنون خودم هم رباب می نوازم در کنار آواز خوانی. موسیقی لوگر بدون کدام آله موسیقی بی مزه است هه هه؟ هه هه هه(می خندد) سوالی بسیار جالب واقعا که موسیقی لوگر بدون دهل لذت ندارد و من هم تا هنوز بدون دهل موسیقی لوگر را جای ننواخته ام گرچه رباب و هارمونیه هم بسیار نقش دارد اما بدون دهل دو سره هیچ امکان ندارد .

آقای معروف لوگری شنیدیم که شما در چند فستیوال در خارج از کشور هم شرکت داشتین میشه در مورد دست آورد های تان بگوید ؟

مه تا کنون درچند  فستیوال  بزرگ و کنسرت های بزرگ در خارج از کشور شرکت نموده ام دست آورد بزرگی که  به موسیقی لوگر داشتیم در فستیوال که در ترکیه برگزار شده بود  که از هشت کشور جهان هنرمندان شان اشتراک نموده بودند ، از افغانستان هم هنرمندان مختلف شرکت نموده بودند که خانم وجیهه رستگار ، درمحمد کشمی حمید گلستانی و تعداد دیگری از افغانستان شرکت نموده بود. در جمع هشت کشور موسیقی لوگر مقام اول را گرفت و مدال طلایی این فستیوال را من باخود به افغانستان آوردم که باید بگویم موسیقی لوگر تنها یک موسیقی به سطح افغانستان نیست بلکه به سطح منطقه وجهان است .

چی فکر میکنید در مورد موسیقی محلی لوگر که اکنون چقدر در بین جوانان از محبوبیت برخوردار است ؟

با وجود اینکه اکنون موسیقی غربی درافغانستان علاقمند زیاد پیدا کرده است اما در ولایت لوگر جوانان به موسیقی محلی بسیار علاقمند هستند به این دلیل که موسیقی لوگری بسیار مست است و زمانیکه ما به محافل خوشی شرکت میکنیم جوانان بسیار زیاد استقبال میکنند بخصوص زمانیکه سر ساز لوگر را مینوازیم و یا نغمه شیشت و خواست را.

شما در آهنگ های محلی از کدام نوع اشعار بیشتر استفاده میکنید ؟

شخصاً خودم و تعداد زیادی از هنرمندان ولایت لوگر از شعر های  بایی جان استفاده میکنیم چراکه بایی جان یکی از شعران معروف ولایت لوگر است از اینکه در بعضی آهنگهای ما نام لوگر بیشتر گرفته شده است دلیلش هم همین است که ما از اشعار بایی جان استفاده میکنیم .

شما گفتیدکه بیشتر از 30 سال میشود که آواز می خوانید تا کنون چند آهنگ خوانده اید که به شکل اساسی ثبت شده باشد ؟

بیشتر از 15 پارچه آهنگ در تلویزیون ملی ثبت نموده ام و در این اواخر به تشویق همکاران رادیو ملی پیغام چهار پارچه دیگر هم ثبت نمودم اما باید بگویم که هنرمندان محلی مانند هنرمندان جوان که اکنون در شهر از شهرت خوب برخوردار هستند بیشتر بالای ثبت آهنگ های شان توجه ندارند اگر کدام موقع مساعد شد  که کدام رادیو و تلویزیون آهنگ های شان را به شکل رایگان ثبت نماید از همان موقع استفاده کرده و آهنگهای شان را ثبت می نمایند.

نوشته شده توسط گل رحمن (سلــــــیمان خیل)

منبع: امید لوگر

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn