زرغون شهر

معلومات مختصری راجع به زرغون شهر

 زرغون شهر یکی از قریه‌های مشهور ولسوالی محمد آغه می‌باشد که حدودآ ۱۰۰۰۰ ده هزار خانه درآن زندگی داشته و تقریبا ۸۰٪ مردم این قریه با سواد هستند. این قریه تا سال 1329 به نام سبز آباد یاد می شد و در این سال بنابر حکم وزیر محمد گل خان مهمند متعصب به زرغون ښار (شهر سبز ) تبدیل گردید به گفته بعضی از مورخان زرغون شهرپایتخت یکی از پادشاهان قدیم در افغانستان بوده که از خانه ‌های قدیمی و کاریز‌های کهن آن نیز هویداست. این قریه دارای یک تعداد زیارت ها بوده که در سطح مملکت مشهور می باشد یکی از زیارت ها این قریه زیارت خواجه صدر اولیا بوده که حکایت معروف ذیل مربوط آن می باشد: شبی خواجه بالای بستر مادر بیمار استاده بود که مادر او از او آب خواست خواجه رفت و آب آورد ولی وقتی که دوباره آمد دید که مادر به خواب رفته است او منتظر استاده شد که مبادا مادر از خوب بیدار شود و بی آب نماند او تا زمانی منتظر شد که آب را یخ بست وقتی که مادر بیدار شد و خواجه را دیدخیلی خوشحال شد و دعا کرد خدایا پسر مرا از بهترین دوستان خود گردان و خواجه نسبت به همین دعا به صدر اولیا معروف گردید، مردم از هر گوشه و کنار کشور به مزار خواجه برای زیارت و اتحاف دعا حضور به هم می رسانند.

zarghonshar- 0 

زیارت علی ملنگ، خوجه عبدل شاه دیوار سوار هم در زرغونشهر موقعت دارد.

معروف ترین دهات این قریه عبارت اند از علی خیل یا قلع بقا، ملایم خیل، ده منه که، ماله خیل، سر گاریز، قلعه سرسفیدها، زرگرها، باغ شاه، فورمولیها، شش قلعه، ته ده، کاریز سعید.

 

معارف

بیشر مردم این قریه به زبان پارسی قدیم گپ میزنند و تاجیک تبار میباشند، در طول تاریخ خانواده ها از اطراف زرغونشهر ( از سرخ آب، مزگین، بورگ وغیره) به زرغونشهر نقل مکان کردند و ساکن گردیده اند که به زبان پشتو گپ میزنند و برادروار باهم زندگی میکنند. قریه زرغون شهر با داشتن یک لیسه (لیسه عالی زرغونشهر) و چندین مکتب متوسطه و ابتدایه برای پسران و دختران دارد. این شهر در وقت خود یک شهر تمدن اسلامی بوده و از دیر به این سو یک مدرسه دینی داشته که طالبان دین از چهار گوشه لوگر به این شهر میامدندو علم دینی کسب میکردند...

 

کشاورزی

در حدود نیمی از خانواده به شغل دهقانی با کشت گندم، جواری و باغبانی تاکستان های انگور ، درختان سیب و غیره مشغول میباشند. این مردم برای آب یاری زمین های خود از بند آب سرخ آب استفاده میکنند.

 

 

جهاد و مقاومت

در زمان جهاد و مقاومت علیه بیگنانه گان بخصوص در مقابل تجاوز روسیه به افغانستان زرغون شهر و مردم قهرمان زرغونشهر نقش اساسی و برازنده را اداء کردند. زرغوشهر با موقعت مخصوص خود میزبان مجاهدین که از راه زرغونشهر بطرف پاکستان رفت آمد میکرند بود. زرغون شهر مرگز تجموع و شورا های مجاهدین نیر بود. قومندان سرشناس این قریه عبارت اند از نصرالدین، انجینیر صابر وغیره.

{jcomments on} 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn