Våra tjänster


Läromedel i Spårket Dari(Persiska) och Pashto

Modersmålsundervisningen syftar till att eleverna som kommer från olika länder med olika språk till Sverige utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ...

Digitala lärresurser

Behovet och efterfrågan av digitala lärresurser har ökat i och med digitaliseringen. Det ser vi positivt då det innebär ökade möjligheter till en varierad undervisning. Vi ...

Från rådgivning och design till tryckning av dina böcker

Vi hjälper dig att trycka din bok och kan även stå för allt det praktiska med att få den publicerad.
• Vi erbjuder dig gratis rådgivning
• Vi hjälper dig med design
• Vi assistera dig att trycka din bok

Senaste Nytt


Tre nya böcker är publicerad nu

KODAKAN är stolt över att lyckades publicera tre nya Dari böcker för gymnasiet nivå. De är till årkurs 10, 11 och 12. Böckerna kommer att vara tillgängligt för beställning tidigast 01- mars 2021..