Skip to main content

Nyhetsbrev är ett smidigt sätt att marknadsföra sig, hålla kontakten med lojala kunder och bygga relation till potentiella kunder. E-postmarknadsföring har blivit mer och mer populärt de senaste åren då det både är ett enkelt och ekonomiskt sätt att nå ut till många människor på en och samma gång. När det gäller sådan här utskick så behöver du dock ta hänsyn till GDPR. Men hur påverkar det nyhetsbrev och hur kan man göra för att lyckas? Den här artikeln tar upp just det.

Varför du ska bry dig om GDPR

När GDPR trädde i kraft ökade kraven på aktivt samtycke kring personuppgifter av olika slag. Det här innebär att personen själv måste godkänna att du hanterar deras uppgifter, innan du får göra det. Du måste också bland annat ge de tillräckligt med information kring hur du kommer att hantera eller spara deras personuppgifter, och till vilket syfte. Personen ska kunna göra ett väl informerat beslut kring deras säkerhet. 

Innan du skickar ut nyhetsbrev behöver personen också aktivt tacka ja till din e-postmarknadsföring. Utan deras tydliga och frivilliga godkännande, som du utan problem kan visa upp och bevisa, får du inte skicka de dessa utskick. 

Dataskyddsförordningen bidrar till en ökad säkerhet och stärker människors rättighet att själva ha inflytande över deras personuppgifter och i sin tur deras egen säkerhet. Därför kan det också vara en stor fördel att du är tydlig med dina kunder mottagare osv med att du tar GDPR seriöst, det kommer öka ditt företags pålitlighet.

Hjälp med GDPR och nyhetsbrev

Det finns mycket att ha koll på när det gäller att följa GDPR när du ska göra nyhetsbrevsutskick. Men med en smidig plattform kan det bli enklare. 

Paloma är ett exempel på en sådan plattform. Med Paloma kan du spara tid och göra det enkelt att skicka intresseväckande nyhetsbrev. Det blir också enkelt att följa GDPR och göra e-postmarknadsföringen helt korrekt och säker.